Persondatapolitik Roskilde Gulventreprise

Persondatapolitik
Hos Roskilde Gulventreprise A/S prioriterer vi fortrolighed og datasikkerhed højt. Denne privatlivspolitik gælder for vores behandling af personoplysninger og fastlægger retningslinjer for Roskilde Gulventreprise A/S måde at behandle dine personoplysninger på og giver dig de oplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Du bør læse privatlivspolitikken, inden du afgiver dine personoplysninger til Roskilde Gulventreprise A/S.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger
Den dataansvarlige for dine personoplysninger er:

Roskilde Gulventreprise A/S
Himmelev Bygade 68B, 4000 Roskilde
CVR-nr.: 15511273
E-mail: email@roskildegulv.dk
Telefonnummer: 46358686

1. Besøgende på hjemmesiden
Dette afsnit indeholder politikken for RG’s behandling af personoplysninger via cookies, når du besøger hjemmesiden https://roskildegulv.dk/.

Typer af personoplysninger
RG kan indsamle følgende personoplysninger om dig, når du besøger vores hjemmeside:
– IP-adresse
– MAC adresse
– Browserhistorik
– Information om din brug af vores hjemmeside, herunder klikadfærd

Formålene med behandlingen
Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:
– Markedsføring generelt
– Produkt- og serviceudvikling
– Statistik og analyse

Behandlingsgrundlag
RG behandler dine personoplysninger på nedenstående grundlag:
Legitime interesser: Vi baserer behandlingen af dine personoplysninger på vores legitime interesser i fx at gennemføre statistikker, analyser, yde support såvel som at forbedre og udvikle vores produkter og ydelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)

Når du besøger vores hjemmeside, beder vi om dit informerede samtykke til at placere cookies, der ikke er nødvendige cookies, i henhold til cookiereglerne. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Opbevaringsperiode
Cookies slettes i overensstemmelse med vores cookiepolitik.
Oplysningerne kan dog opbevares længere i anonymiseret form.

2. Ved anvendelse af vores kontaktformular
I dette afsnit kan du læse mere om behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af kontaktformularen på hjemmesiden til at kontakte en Roskilde Gulventreprise A/S.

RG er selvstændigt dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Typer af personoplysninger
Når du anvender kontaktformularen på https://roskildegulv.dk/ bliver dine personoplysninger behandlet. RG behandler følgende typer af personoplysninger om dig:
– Navn, e-mailadresse, telefonnummer
– Dato for din henvendelse
– Hvad din henvendelse vedrører, herunder øvrige oplysninger, som du vælger at indtaste i kontaktformularen

Formålene med behandlingen
Dine personoplysninger bliver behandlet til følgende formål:
– Håndtering af din henvendelse
– Generel kommunikation
– Statistik og analyse

Behandlingsgrundlag
RG behandler dine personoplysninger på nedenstående grundlag:
– Legitime interesser: RG kan behandle dine personoplysninger på baggrund af deres legitime interesse i at håndtere din henvendelse (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)

Opbevaringsperiode
Opbevaringsperioden afhænger af henvendelsens indhold. Du er velkommen til at kontakte RG, hvis du ønsker at få oplyst, hvor længe dine personoplysninger bliver opbevaret.

3. Hvis du er kontaktperson hos vores leverandører eller øvrige samarbejdspartnere mv.

Hvis du i dit professionelle virke samarbejder med Roskilde Gulventreprise A/S, herunder som ejer af en enkeltmandsvirksomhed eller som kontaktperson/ansat hos en af vores leverandører eller andre samarbejdspartnere, kan du læse nærmere om vores behandling af dine personoplysninger her.

Typer af personoplysninger
RG kan indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:
– Navn, virksomhed, stillingsbetegnelse
– Dine arbejdsrelaterede kontaktoplysninger, fx e-mailadresse, telefonnummer og adresse
– Kontraktuelle oplysninger som fx ordrer, fakturaer, kontrakter og andre aftaler mellem din virksomhed (eller din arbejdsgiver) og RG, som måtte indeholde fx dine kontaktoplysninger
– Øvrige oplysninger, som indgår i vores korrespondance

Ovennævnte oplysninger kan vi modtage direkte fra dig (primært gennem e-mails og anden korrespondance med dig) eller fra din arbejdsgiver. Vi behandler dine oplysninger, hvis din virksomhed eller den virksomhed, du er ansat hos, indgår en aftale med RG, hvis du har vist interesse for vores services, fx ved at dele din kontaktinformation med os eller i forbindelse med andet samarbejde.

Formålene med behandlingen
Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:
– Administration af vores professionelle samarbejde, herunder opfyldelse af aftaler
– Statistik og analyse

Behandlingsgrundlag
RG behandler primært dine personoplysninger på et eller flere af nedenstående grundlag:
Kontraktuelle forpligtelser: I visse tilfælde er behandlingen af dine personoplysninger nødvendig for at kunne opfylde en kontrakt, hvori du er part (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)
Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser i at administrere den daglige drift, herunder varetage vores rettigheder og forpligtelser i henhold til de aftaler mv., som vi har indgået med vores samarbejdspartnere (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)

Opbevaringsperiode
Personoplysninger i forbindelse med erhvervsmæssige samarbejder opbevares som udgangspunkt i op til 6 år efter aftalens eller samarbejdets ophør, medmindre der er særlige hensyn, som berettiger en længere opbevaringsperiode.

4. Hvis du besøger vores profiler på sociale medier
Dette afsnit indeholder politikken for Roskilde Gulventreprises behandling af personoplysninger indsamlet via RG profiler eller sider på sociale medier.
RG har profiler på følgende sociale medier:
– LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company)
o LinkedIns privatlivspolitik er tilgængelig her
RG er sammen med udbyderen af LinkedIn fælles dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger indsamlet i forbindelse med dine interaktioner med profilen, herunder profilens opslag.
RG og udbyderen af LinkedIn har indgået en aftale om fordeling af de databeskyttelsesretlige opgaver. Ifølge disse aftaler står RG og udbyderen af LinkedIn hver især for de opgaver, der er forbundet med den behandling, vi hver især foretager. Det er dog aftalt mellem RG og LinkedIn, at LinkedIn er ansvarlig for at besvare anmodninger fra dig vedrørende de rettigheder, der er beskrevet i afsnittet ’Dine rettigheder’ nedenfor.


Indsamling af personoplysninger
Når du besøger eller interagerer med vores profiler på sociale medier, kan RG og udbyderen af det pågældende sociale medie indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:
– Oplysninger der er tilgængelige på din profil, herunder dit navn, køn, civilstatus, arbejdsplads, interesser, billede og din by
– Om du ”synes godt om” eller har anvendt andre reaktioner på vores profil
– Kommentarer du efterlader på vores opslag
– At du har besøgt vores profil
– Din IP-adresse


Formålene med behandlingen
RG behandler dine personoplysninger til følgende formål:
– Forbedring af vores produkter og services, herunder vores profil på LinkedIn
– Statistik og analyse
– For at kunne kommunikere med dig hvis du kommenterer på et opslag, laver en anmeldelse eller sender os en besked
– Markedsføring generelt


Udbyderen af LinkedIn behandler blandt andet dine personoplysninger til følgende formål:
– Forbedring af deres annoncesystem
– For at give RG statistikker, som blandt andet udarbejdes på grundlag af dit besøg på vores profil
– Annoncering og tilpasning af aktiviteterne på siden


Behandlingsgrundlag
Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på nedenstående grundlag:
– Legitime interesser: RG baserer behandlingen af dine personoplysninger på vores legitime interesse i at kunne kommunikere med og markedsføre os overfor dig på vores profil samt vores legitime interesse i at forbedre vores produkter og services (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)


Opbevaringsperiode
Direkte henvendelser vil som udgangspunkt blive slettet efter 6 måneder fra seneste kontakt, men opbevaringsperioden er afhængig af henvendelsens indhold.
Vi opfordrer dig til at slette kommentarer, likes og andre interaktioner, du har efterladt på vores profil, hvis du ikke længere ønsker dem vist. RG sletter ikke sådanne offentligt tilgængelige interaktioner.
Se venligst LinkedIns privatlivspolitik for information om, hvor længe de opbevarer dine personoplysninger.


Hvem deler udbydere af sociale medier dine personoplysninger med?
Udbyderne af sociale medier kan bl.a. dele dine personoplysninger med følgende kategorier af modtagere:
– Andre enheder I den koncern udbyderen af det sociale medie er en del af
– Eksterne samarbejdspartnere der leverer analyse- og undersøgelsesservices
– Annoncører
– Andre individer der besøger vores profil eller side på det sociale medie (i det omfang dine oplysninger er offentligt tilgængelige)
– Forskere og andre akademikere


Du kan finde mere information om, hvem udbyderen af LinkedIn deler dine personoplysninger med i udbyderens privatlivspolitik.


Udbyderen af LinkedIn kan overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Du kan læse mere i udbyderens privat-livspolitik.


Du kan læse mere om, hvem RG deler dine personoplysninger med i afsnittet Videregivelse til andre dataansvarlige og overladelse til databehandlere nedenfor.


5. Videregivelse til andre dataansvarlige og overladelse til databehandlere


For at opfylde ovenstående formål kan vi give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med RG leverer relevante ydelser, det kan fx være it-leverandører eller andre leverandører, der behandler personoplysninger for os. Sådanne leverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.

I forbindelse med Roskilde Gulventreprises udvikling kan selskabsstrukturen ændre sig, fx ved helt eller delvist salg af virksomheden. I tilfælde af delvis overdragelse af aktiver, der indeholder personoplysninger, er behandlingsgrundlaget for den forbundne videregivelse af personoplysninger som udgangspunkt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet RG har en interesse i at overdrage dele af sine aktiver samt at foretage kommercielle/strukturelle ændringer.


Dine personoplysninger videregives, udover hvad der er beskrevet ovenfor, som udgangspunkt ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til fx politiet, advokater, revisorer, domstole, andre offentlige myndigheder og potentielle købere.


Hvis dine personoplysninger overføres til databehandlere eller dataansvarlige, der er etableret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel først ske, når der er sikret et overførselsgrundlag. Desuden vil overførslen baseres på EU-Kommissionens standardkontrakter eller EU-U.S. Data Privacy Framework. Hvis du har spørgsmål til grundlaget for overførsler til lande uden for EU/EØS eller ønsker en kopi af vores overførselsgrundlag, bedes du kontakte os som angivet nederst i politikken.


6. Dine rettigheder
– Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig
– Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger
– Du har ret til berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, dog med visse lovbestemte undtagelser, herunder bogføringsloven
– Du har ret til at anmode os om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger
– Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger samt om transmission af de personoplysninger, du har afgivet til os, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)
– Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine personoplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag


7. Links til andre hjemmesider mv.
Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider eller indhold fra andre hjemmesider, som er integreret på vores hjemmeside. For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at vi ikke er ansvarlige for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller for deres praksis i forbindelse med behandling af personoplysninger. Når du besøger andre hjemmesider, opfordres du til at læse den tilhørende privatlivspolitik.


8. Spørgsmål og klage
Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik eller hvis du ønsker at klage over den måde, vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os:


Roskilde Gulventreprise A/S
Himmelev Bygade 68B, 4000 Roskilde
CVR-nr.: 15511273
E-mail: email@roskildegulv.dk
Telefonnummer: 46358686


Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet:


Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Privatlivspolitikken er sidst opdateret den 15. februar 2024